گزیده ای از اقدامات انجام شده در دی، بهمن و اسفند۹۹

بازدیدها: 0

پروژه نظارت بر اجاره قراردادهای حریم بستر رودخانه­ های استان تهران

 

رودخانه ها مانند دیگر منابع آبی برابر اصل ۴۵ قانون اساسی از انفال و ثروت های عمومی بوده که در اختیار حکومت اسلامی قرارداده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل شود. به همین علت اراضی مجاور رودخانه ها اعم از بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصی است که هدف از وضع آنها، جلوگیری از استفاده و مالکیت اختصاصی اشخاص و تضمین دسترسی عموم مردم به رودخانه ها می_باشد.

با افزایش روزافزون جمعیت و در اثر عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و انجام اموری مانند ساخت‌و‌ساز و کشت ‌و کار در این نواحی،  به‌منظور مهار و کاهش خطرات ناشی ازاین‌گونه فعالیت‌ها و به حداقل رساندن تبعات منفی آن‌ها ، ساماندهی رودخانه‌ها در دستور کار وزارت نیرو قرارگرفته است

بر اساس اهداف، انگیزه و تجارب چندین ساله شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن در زمینه طرح‌های حوضه مربوط به رودخانه، پروژه نظارت بر اجاره قراردادهای حریم بستر رودخانه­های استان تهران، در سطح ده امور آب مربوطه توسط شرکت آب منطقه ای استان تهران به این مشاور ابلاغ گردید.

 

 

فهرست