گزیده ای از اقدامات انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه‌ آبیاری و زهکشی کردان در مرداد ماه ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

حوضه آبریز رودخانه کردان در ناحیه شمال غربی فلات مرکزی ایران در محدوده ای به عرض های جغرافیایی ۳۶ درجه و ۷ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۴۷ دقیقه و طول های جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵ دقیقه  تا ۵۰ درجه و ۲۲ دقیقه قرار گرفته است. در بخش هایی از حوضه آبریز و دشت کردان برنامه های توسعه منابع آب به مرحله اجرا در آمده است.  بدین منظور عملیات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی کردان، جلنگدار و اغشت جهت انحراف و انتقال آب رودخانه کردان به اراضی کشاورزی منطقه کردان، از سوی شرکت آب منطقه­ای البرز  به شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن واگذار گردید.

 

فهرست