گزیده ای از اقدامات گروه های گشت و بازرسی همدان در تیر ماه۱۴۰۰

بازدیدها: 0

 

شرکت آب منطقه­ای همدان در راستای سیاست­های شرکت مدیریت منابع آب و به منظور حفاظت بیشتر، بهره­برداری بهینه از آبخوان­های استان را با بهره­گیری از توان و تخصص بخش خصوصی در دستور کار قرار داده و اقدام به تشکیل گروه­های گشت و بازرسی آب­های زیرزمینی و سطحی نموده است. هدف عمده از تشکیل این گروه­ها با عنایت بر جنبه­های تئوری و عملی طرح تعادل بخشی به شرح ذیل می­باشد:

  • بازدید از منابع آبی موجود در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه­ای همدان
  • حضور دائمی در جغرافیای استان جهت ارائه گزارش حفاری­های غیرمجاز، کنترل رفت و آمد دستگاه­های حفاری مجاز و غیرمجاز و جلوگیری از تجاوز به منابع آب سطحی، رودخانه­ها و … از لحاظ کمی و کیفی
  • همکاری در انسداد و مسلوب المنفعه کردن چاه­های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز
  • جلوگیری از اضافه برداشت­ها، جلوگیری از برداشت مصالح رودخانه‌ای و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها
  • تسهیل در امر اطلاع­رسانی

بدین منظور و جهت حصول به اهداف تعریف شده فوق قرارداد تشکیل گروه­های گشت و بازرسی منابع آب در استان همدان از سوی شرکت آب منطقه­ای همدان  به شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن واگذار گردید.

 

 

 

فهرست