گزیده ای از اقدامات گروه های گشت و بازرسی البرز در مهر و آبان ماه۱۴۰۰

بازدیدها: 0

وضعیت بحرانی منابع آب کشور و لزوم حفظ و صیانت از ذخایر ارزشمند و براساس پانزدهمین مصوبه شورای عالی آب، در راستای پیاده سازی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و به منظور استفاده بهینه از بخش خصوصی در انجام برخی فعالیت های تصدی گری مرتبط با حفاظت و بهره برداری از منابع و مجاری و تاسیسات آب در راستای سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، موجب عقد قرارداد تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آبی استان البرز با شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن گردیده است.

اهداف تشکیل گروه های گشت و بازرسی عبارتند از:

  • حضور دائمی در دشت ها و محدوده اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و تالاب ها و … به منظور حفظ و حراست کمی و کیفی منابع و مجاری عمومی و تاسیسات آبی
  • به روز رسانی آمار و اطلاعات منابع آب
  • تسهیل در امور اطلاع رسانی و همگرایی بهره بردارن و ایجاد زمینه های تشکیل تشکل ها

 

 

 

 

 

 

 

فهرست