بازدیدها: 281

نام و نام خانوادگی : محسن براهیمی
سمت : مدیرعامل
تخصص : دکتری مهندسی عمران – مدیریت تقاضای آب از کشور روسیه
سابقه از سال : ۱۳۷۲
ایمیل : mbarahimi@abgostaran.ir

تلفن مستقیم : ۴۴۱۲۵۹۹۷-۰۲۱

 

نام و نام خانوادگی: محمد تقی اولاد دمشقیه
سمت: معاون مالی و برنامه ریزی
تخصص: لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی از دانشگاه تبریز
سابقه از سال: ۱۳۵۱
ایمیل: mdameshghiye@abgostaran.ir
داخلی: ۱۰۴
نام و نام خانوادگی: مرتضی امینی
سمت: مدیر بخش آبیاری و زهکشی
تخصص: فوق لیسانس مهندسی سازه های آبی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
سابقه از سال: ۱۳۸۸
ایمیل: ramini@abgostaran.ir
داخلی: ۱۲۹
نام و نام خانوادگی: صمد مهروند
سمت: معاون فنی و طراحی و جانشین بخش منابع آب
تخصص: فوق لیسانس مهندسی عمران آب از دانشگاه صنعتی شریف
سابقه از سال: ۱۳۷۳ایمیل: smehrvand@abgostaran.ir
داخلی: ۱۳۲
نام و نام خانوادگی: وحیدرضا صحت
سمت: مدیر بخش فاضلاب و تصفیه خانه
تخصص: لیسانس مهندسی آبیاری از دانشگاه تهران
سابقه از سال: ۱۳۸۳
ایمیل: vsehat@abgostaran.ir
داخلی: ۱۱۵
نام و نام خانوادگی: علی صحت
سمت: مدیر دفتر اصفهان و
مدیر بخش کشاورزی و منابع طبیعی
تخصص: فوق لیسانس مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران
سابقه از سال: ۱۳۸۳
ایمیل: asehat@abgostaran.ir
تلفن مستقیم: ۰۳۱۳-۴۵۲۵۸۱۰
نام و نام خانوادگی: رضا امیری
سمت: مدیر دفتر مرکزی و
مدیر بخش نقشه برداری و GIS
تخصص: لیسانس تکنولوژی نقشه برداری
سابقه از سال: ۱۳۸۰
ایمیل: amiri.2761@gmail.com
داخلی : ۱۰۴

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عبدلی
سمت: مدیر بخش اجتماعی و اقتصادی
تخصص: کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه تهران
سابقه از سال: ۱۳۸۳
ایمیل: H.abdoli@gmail.com
تلفن مستقیم: ۰۶۱۳-۳۷۵۲۰۰۵
نام و نام خانوادگی: مهرداد خلج
سمت: مدیر بخش مدیریت طرح
تخصص: کارشناسی ارشد سازه‌های آبی از دانشگاه تهران
سابقه از سال: ۱۳۷۸
ایمیل:  Me_khalaj54@yahoo.com
تلفن مستقیم : ۳۳۷۴۳۱۵۵ -۰۶۱

 

فهرست