بازدیدها: 205

کارشناسان فنی شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن به ۳ گروه مدیران پروژه، کارشناسان مسئول و همکار بر اساس سوابق و تخصص های خود در قالب بخش های تخصصی، تحت نظر مدیران بخش فعالیت می کنند. مدیران پروژه حسب پروژه با حداقل ۱۰ سال سابقه و کارشناسان مسئول شامل ترکیب مدارک دکتری (۳ پرسنل)، فوق لیسانس و لیسانس بالای ۱۵ سال (۳۰ پرسنل) به همراه کارشناسان همکار با تخصص های متنوع مرتبط با مهندسی آب (۷۰ پرسنل) تشکیل شده اند.

فهرست