دومین جلسه با انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران آب و خاک استان قزوین

بازدیدها: 0

دومین جلسه با انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران آب و خاک استان قزوین با حضور رئیس محترم انجمن صنفی استان قزوین جناب آقای مهندس قربانی ، و همچنین از شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن، مهندس بهنام زاده، مهندس بذری، مهندس شریفی و مدیر بخش آبیاری و زهکشی جناب آقای مهندس امینی مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۰برگزار گردید.

در این جلسه شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن به عنوان مشاور راهبردی سازمان محترم جهاد کشاورزی استان قزوین در خصوص اثربخشی انجمن در فرایند اجرای سامانه­های نوین آبیاری و پیرامون راهکارهای بهبود انجام فرآیندهای اجرایی، بحث و تبادل نظر گردید.

 

 

 

 

فهرست