English

سیستم اطلاعات و مدیریت پروژه
Project Management Information System (PMIS)

سیستم اطلاعات و مدیریت پروژه (pmis ) سیستمی است که از ابزارها و تکنیک هایی برای جمع آوری، ترکیب و یکپارچه سازی، و توزیع خروجی های فرآیندهای مدیریت پروژه تشکیل شده است. سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه تمامی بخش های پروژه را از فاز آغازین تا فاز اختتامی در بر می گیرد، با استفاده از این سیستم می توان تغییرات پروژه را کنترل نمود، گزارش گیری را تسهیل نمود و تصمیم گیری دقیق تر و بهتری را انجام داد. همواره داشتن سیستم اطلاعات مدیریت پروژه از دغدغه های اصلی ذینفعان پروژه است، اطلاعات پراکنده ار قبیل نقشه ها، الگو ها، نامه ها، برنامه زمانبندی ، صورت وضعیت ها، قراردادها، پیشنهادات، فرم ها ، گزارشات و سایر اسناد خاص هر پروژه (مستندات فنی) هرکدام بخشی از اطلاعات مهم ، اما پراکنده بین عوامل پروژه ها است.

قابلیت سامانه های مدیریت پروژه

تعریف ساختار شکست کار WBS به صورت نامحدود در تعریف فعالیت
هشدارها (مدیریت سر رسیدها و وقایع) با قابلیت ارسال پیام (کارتابل یا ایمیل و یا پیامک)
ارائه گزارشات متنوع تحلیلی در سطوح مختلف مدیریتی جهت تصمیم گیری های استراتژیک
مدیریت و بررسی فرایند صورت وضعیت ها . پرداخت ها صورت گرفته به عوامل پروژه
قابلیت تهیه گزارش خروجی به نرم افزار Excel
مدیریت و مستندسازی فرایند تحویل و تحول پروژه
ارزشیابی عملکرد پیمانکاران ، مشاورین ، مدیران طرح ، تامین کنندگان و بازرسین فنی
قابلیت گزارش گیری از کلیه اطلاعات وارد شده در سامانه به صورت آنلاین
مدیریت آرشیو مدارک حقوقی ، مهندسی و مکاتبات تعهد آور
تعریف گروه های کاربری و تعیین سطوح دسترسی به صورت گروهی و فردی

فعالیت های انجام شده توسط شرکت مهندسی مشاور آبگستران میهن

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت پروژه در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت پروژه در شرکت شهرک های کشاورزی

تهیه بانک اطلاعات مکانی سامانه‌های نوین آبیاری در قالب سامانه Web GIS برای سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

انجام مطالعات و ایجاد بانک اطلاعاتی کلیه طرحهای اجرا شده آب و خاک در سطح استان البرز در محیط GIS

روش شناسی تهیه اطلس قنات ها با استفاده از GIS

ایجاد بانک اطلاعاتی GIS و تهیه داشبورد مدیریتی برای طرح اقدامات طرح مدیریت یکپارچه بهره‌برداری و کنترل برداشت از منابع آب حوضه آبریز زاینده ‏رود (محدوده بالادست سد مخزنی زاینده‏ رود)

ثبت تجربیات و درس آموخته های فاز اول طرح مقام معظم رهبری در استان های خوزستان و ایلام

تهیه ۳۰ جلد کتاب مستندسازی برای ۳۰ پروژه شاخص فاز اول طرح مقام معظم رهبری در استان های خوزستان و ایلام

مستند سازی فرایند مهندسی ارزش و نتایج آن در فاز اول طرح مقام معظم رهبری در استان های خوزستان و ایلام