نام و نام خانوادگی: مهشید قنبریان
سمت: مدیر واحد تحقیق و توسعه
تخصص: دانشجوی دکترای مهندسی آب گرایش منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان
سابقه از سال: 1390
ایمیل: mahshid.ghanbarian@gmail.com
تلفن مستقیم: 03134517040   داخلی 105

کارشناسان و همکاران این واحد:

فعالیت های پیشین واحد :

1.تهيه و تدوین شرح خدمات مطالعات یكپارچه قنوات و شناسنامه قنوات در همکاری با موسسه پژوهش‌ها و برنامه‌ریزي اقتصاد کشاورزي (1384 الي 1386)
2.همکاری با دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو در تهیه دستورالعمل توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی (سال 1394)
3.همکاری با گروه کار توسعه و مدیریت سامانه‌های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در راستای نگارش کتاب تحلیلی بر مفاهیم راندمان آبیاری و بهره‌وری آب (سال 1399)
4.عضویت در کارگروه ملـی مدیریت مشارکتـی منابع آب زیرزمینـی (دفتر نظام بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا-1393)
5.عضويت در کارگروه‌ نظام‌هاي بهره‌برداري وزارت نيرو (1391)
6.عضويت در کارگروه کارشناسي هماهنگي حوضه آبريز زاينده‌رود
7.عضویت در کمیته حفاظت از حریم شبکه‌ها، تاسیسات آبی و رودخانه‌ها (کارگروه مهندسی رودخانه) شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
8. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
9. همکاری و تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی
10. و...

فعالیت های جاری واحد :

1. عضویت همکاری با کمیته ملی آبیاری و زهکشی
* کتاب "بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی در تولید محصولات کشاورزی" (در حال چاپ)
* عضویت در کارگروههای تخصصی

2. عضویت و حضور فعال نماینده شرکت (آقای دکتر براهیمی) در ICID (از سال 2021 تاکنون)
* مدیریت تدوین بخش فارسی دیکشنری چندزبانه آبیاری و زهکشی (از سال 2022 تاکنون)
* داوری مقالات برای کنگره بین المللی 4th World Irrigation Forum, 16-22 April 2023, Beijing, China"

* بررسی مسائل و مشکلات نوسازی و ارتقای شبکه های آبیاری و زهکشی (2023-2022)